Den viktigaste
plattformen för
medarbetar-
kommunikation

Den viktigaste plattformen för
medarbetarkommunikation

Kommunikation på arbetsplatsen

Med PLAYipp som er viktigaste plattform för medarbetarkommunikation kan du enkelt sprida information på skärmar eller direkt till medarbetarnas smartphones. Det ökar drivet, engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Kommunikation på arbetsplatsen

Med PLAYipp som er viktigaste plattform för medarbetar-kommunikation kan du enkelt sprida information på skärmar eller direkt till medarbetarnas smartphones. Det ökar drivet, engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Stora vinster

Vinsterna är stora när kommunikationen fungerar och medarbetarna både kan interagera, hålla sig uppdaterade och vara medskapare i nyhetsflödet.

Stolta ambassadörer

Företag som lyckas med den interna kommunikationen och gör medarbetarna delaktiga, får stolta ambassadörer och talanger som stannar.

Smart lösning

Sprid Informationen i digitala informationsskärmar placerade på strategiskt valda platser och direkt till medarbetarna i deras smartphone.

Stora vinster

Vinsterna är stora när kommunikationen fungerar och medarbetarna både kan interagera, hålla sig uppdaterade och vara medskapare i nyhetsflödet.

Stolta ambassadörer

Företag som lyckas med den interna kommunikationen och gör medarbetarna delaktiga, får stolta ambassadörer och talanger som stannar.

Smart lösning

Sprid Informationen i digitala informationsskärmar placerade på strategiskt valda platser och direkt till medarbetarna i deras smartphone.

Skapa en stark företagskultur

Ge ditt företag rätt förutsättningar att uppnå en stark företagskultur - en av företagets viktigaste tillgångar för att lyckas över tid. Med vår plattform, som navet i internkommunikationen, ges rätt förutsättningar för att uppnå en bra teamkänsla.

Skapa en stark företagskultur

Ge ditt företag rätt förutsättningar att uppnå en stark företagskultur - en av företagets viktigaste tillgångar för att lyckas över tid. Med vår plattform, som navet i internkommunikationen, ges rätt förutsättningar för att uppnå en bra teamkänsla.

Smartphone visar appen Connect

Vad är ett socialt intranät?

I ett traditionellt intranät publiceras nyheter och information för att spridas nedåt i linjen. Ett socialt intranät ger förutsättningar för kollegor att chatta, kommentera, delta i arbetsgrupper och sociala flöden.

Vad är ett socialt intranät?

I ett traditionellt intranät publiceras nyheter och information för att spridas nedåt i linjen. Ett socialt intranät ger förutsättningar för kollegor att chatta, kommentera, delta i arbetsgrupper och sociala flöden.

Smartphone visar appen Connect

Kom igång enkelt och snabbt

Du kommer igång enkelt och snabbt med den viktigaste plattformen för medarbetarkommunikation. Boka en demo och får en genomgång av möjligheterna i PLAYipps plattform.

Kom i gång enkelt och snabbt

Du kommer igång enkelt och snabbt med den viktigaste plattformen för medarbetarkommunikation. Boka en demo och får en genomgång av möjligheterna i PLAYipps plattform.

App för intern kommunikation

Räkna ut priset

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i den viktigaste plattformen för medarbetar-kommunikation landar på.

Räkna ut priset

Nu kan du räkna ut priset genom att besvara ett fåtal frågor om ditt företag. Med svaren som utgångspunkt får du veta vad investeringen i den viktigaste plattformen för medarbetar-kommunikation landar på.

App för intern kommunikation

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

PLAYipp erbjuder en lösning som ökar drivet och motivationen.

Driv engagemang på din arbetsplats

Driv engagemang på din arbetsplats